Sve čitulje sa groblja Petrovac - Umka groblje


1938 - 2020
Sahrana
Datum: 25.11.2020. 13:00
Groblje: Petrovac - Umka groblje
1947 - 2020
Sahrana
Datum: 23.11.2020. 13:00
Groblje: Petrovac - Umka groblje
1931 - 2020
Sahrana
Datum: 16.11.2020. 13:00
Groblje: Petrovac - Umka groblje
1939 - 2020
Sahrana
Datum: 14.10.2020. 14:30
Groblje: Petrovac - Umka groblje
1939 - 2020
Sahrana
Datum: 14.10.2020. 13:00
Groblje: Petrovac - Umka groblje
1935 - 2020
Sahrana
Datum: 02.09.2020. 14:30
Groblje: Petrovac - Umka groblje
1938 - 2020
Sahrana
Datum: 02.09.2020. 13:00
Groblje: Petrovac - Umka groblje
1936 - 2020
Sahrana
Datum: 27.08.2020. 13:00
Groblje: Petrovac - Umka groblje
1929 - 2020
Sahrana
Datum: 01.08.2020. 13:00
Groblje: Petrovac - Umka groblje
1945 - 2020
Sahrana
Datum: 03.07.2020. 14:30
Groblje: Petrovac - Umka groblje