Sve čitulje sa groblja Velika Moštanica groblje


1957 - 2021
Sahrana
Datum: 22.02.2021. 15:00
Groblje: Velika Moštanica groblje
1948 - 2021
Sahrana
Datum: 06.02.2021. 13:00
Groblje: Velika Moštanica groblje
1942 - 2021
Sahrana
Datum: 17.01.2021. 13:00
Groblje: Velika Moštanica groblje
1936 - 2021
Sahrana
Datum: 16.01.2021. 12:30
Groblje: Velika Moštanica groblje
1934 - 2021
Sahrana
Datum: 15.01.2021. 14:30
Groblje: Velika Moštanica groblje
1937 - 2021
Sahrana
Datum: 14.01.2021. 14:30
Groblje: Velika Moštanica groblje
1930 - 2021
Sahrana
Datum: 09.01.2021. 13:00
Groblje: Velika Moštanica groblje
1939 - 2021
Sahrana
Datum: 04.01.2021. 12:30
Groblje: Velika Moštanica groblje
1940 - 2020
Sahrana
Datum: 24.12.2020. 13:00
Groblje: Velika Moštanica groblje