Sve čitulje sa groblja Moračko brdo - Umka groblje


1941 - 2021
Sahrana
Datum: 06.04.2021. 13:00
Groblje: Moračko brdo - Umka groblje
1959 - 2020
Sahrana
Datum: 13.05.2020. 14:30
Groblje: Moračko brdo - Umka groblje
1940 - 2020
Sahrana
Datum: 06.02.2020. 13:00
Groblje: Moračko brdo - Umka groblje
1926 - 2019
Sahrana
Datum: 04.12.2019. 14:30
Groblje: Moračko brdo - Umka groblje
1943 - 2019
Sahrana
Datum: 04.11.2019. 13:00
Groblje: Moračko brdo - Umka groblje