Mi smo Centar za groblja osnovani sa ciljem izrade jedinstvenog registra groblja, pogrebnih usluga i čitulja.

Centar za groblja
Glogonjski rit 54/2
11213 Beograd fax 33

Telefon: 062 277 700
Email: [email protected]

Datum osnivanja: 24.8.2017.
Matični broj: 28236859
PIB: 110214286
Šifra delatnosti: 9499
Centar za groblja nije PDV obaveznik