ЈП „Сурчин“
Adresa: Маршала Тита 2, 11272 Добановци
Telefon: 062 8080 681
ЈП “Пословни центар Чукарица”
Adresa: Шумадијски трг 2, 11030 Београд
Telefon: 063 599 195, 063 599 213, 063 599 105
ЈП “Пословни центар Вождовац”
Adresa: Устаничка 125 ц, 11010 Вождовац
Telefon: 011/ 288 68 11
ЈКП „Комуналац“ Тител
Adresa: Главна 14а, 21240 Тител
Telefon: 021 2960 200
ЈКП Бадњево Неготин
Adresa: Добропољска 1, 19300 Неготин
Telefon: 019 542-336
ЈП "Водовод" Сурдулица
Adresa: Српских Владара 67, 17530 Сурдулица
Telefon: 017 815 148
ЈКП ХАММЕУМ Прокупље
Adresa: Трг Топличких јунака 2, 18400 Прокупље
Telefon: 027 321 788
ЈКП Дунав Велико Градиште
Adresa: Сремска 1, 12220 Велико Градиште
Telefon: 012 662 722
ЈП ПЦ Раковица
Adresa: Мишка Крањца 18б, Београд-Раковица
Telefon: 011 3583 044
ЈКП Букуља Аранђеловац
Adresa: Бранислава Нушића 1, 3430 Аранђеловац
Telefon: 034 711 300
ЈКП Милош Митровић Велика Плана
Adresa: Милоша Великог 22, 11320 Велика Плана
Telefon: 026 515 009
ЈКП Обреновац
Telefon: 011 8721 815
ЈКСП Топола
Adresa: Миливоја Петровића Блазнавца 6, 34310 Топола
Telefon: 034 6811 075
ЈКСП Морава Лапово
Adresa: Ратника Солунског фронта бб, 34220 Лапово
Telefon: 034 853 165
ЈКП Видрак Ваљево
Adresa: Војводе Мишића 50, 14000 Ваљево
Telefon: 014-3521-863
ЈП Полет Пландиште
Adresa: Обилићева 15, 26360 Пландиште
Telefon: 013 861-161
ЈКП Стари град Шабац
Telefon: 015 334 613
ЈКП Комуналац Нови Бечеј
Adresa: Слободана Перића 163, Нови Бечеј 23272
ЈКП 7 Јули Баточина
Adresa: Краља Петра I 21, 34227 Баточина
Telefon: 034 6841 100
ЈП Градска чистоћа Лајковац
Adresa: Војводе Мишића 116, 14224 Лајковац
Telefon: 014 3431 194
КЈП Голубац
Adresa: Цара Лазара , 12223 Голубац
Telefon: 012 678-017
ЈКП "Младеновац"
Adresa: Краљице Марије 32, 11400 Младеновац
Telefon: 011 8231 422
ЈКП "Бањско зеленило и чистоћа" Врњачка Бања
Adresa: Жике Ваљаревића бр. 1, 36210 Врњачка Бања
Telefon: 036 5150 140
Obrenovac sela
SZTR Golgota Mionica
Telefon: 064 118-80-49
ЈКП Осечина
Adresa: test
Telefon: 014/3451-847 i 014/3451-175