1953 - 2021
Sahrana
Datum: 18.01.2021. 12:00
Groblje: Žarkovo groblje
1930 - 2021
Sahrana
Datum: 18.01.2021. 13:00
Groblje: Žarkovo groblje
1942 - 2021
Sahrana
Datum: 18.01.2021. 14:00
Groblje: Žarkovo groblje
1954 - 2021
Sahrana
Datum: 18.01.2021. 14:00
Groblje: Velika Plana centralno
1956 - 2021
Sahrana
Datum: 18.01.2021. 14:00
Groblje: Valjevo - Novo groblje
1925 - 2021
Sahrana
Datum: 18.01.2021. 15:00
Groblje: Velika Plana centralno
1935 - 2021
Sahrana
Datum: 18.01.2021. 16:00
Groblje: Velika Plana centralno
1959 - 2021
Sahrana
Datum: 19.01.2021. 13:00
Groblje: Pećani groblje