Ваљево - Ново гробље

Adresa: Petrovaradinska 20

Telefon: 014-3521-863

Prikaži put do groblja na Google Мaps

Pretraga sahranjenih

Čitulje

Љиљана Николић

1947 - 2023

Sahrana: 01.12.2023. 14:00

Mилан Влајковић

1949 - 2023

Sahrana: 30.11.2023. 13:00

Милован Радовановић

1939 - 2023

Sahrana: 29.11.2023. 15:00

Жељка Николић

1968 - 2023

Sahrana: 28.11.2023. 16:00

Жељка Николић

1968 - 2023

Sahrana: 28.11.2023. 16:00

Бранка Марковић

1952 - 2023

Sahrana: 28.11.2023. 15:00

Бранислав Ристовић

1940 - 2023

Sahrana: 28.11.2023. 14:00

Лазар Мутић

1937 - 2023

Sahrana: 28.11.2023. 13:00

Миодраг Катић

1954 - 2023

Sahrana: 27.11.2023. 15:00

Ружица Стојановић

1944 - 2023

Sahrana: 27.11.2023. 14:00

Миленко Митровић

1955 - 2023

Sahrana: 27.11.2023. 13:00

Марица Познановић

1948 - 2023

Sahrana: 27.11.2023. 12:30

Даница Кушаковић

1955 - 2023

Sahrana: 25.11.2023. 16:00

Верољуб Гавриловић

1967 - 2023

Sahrana: 25.11.2023. 15:00

Јован Грујичић

1948 - 2023

Sahrana: 25.11.2023. 14:00

Милимир Пантић

1950 - 2023

Sahrana: 25.11.2023. 13:00

O nama

U okviru JKP „Vidrak“ Valjevo posluje SLUŽBA “ GROBLJА“ koja vrši upravljanje grobljima, sahranjivanjima, održavanje grobalja i objekata koji se nalaze u sklopu groblja, održavanje pasivnih grobalja iskop, ekshumaciju i prenos posmrtnih ostataka, prevoz posmrtnih ostataka i prevoz pogrebne opreme. Obavlja građevinske radove na grobljima, vrši nabavku, skladištenje i prodaju pogrebne opreme i ostale opreme za groblja. Uplata zakupa i održavanja grobnih mesta može se izvršiti i na šalteru glavne blagajne JKP Vidraka u ulici Vojvode Mišića 50.

Mapa groblja