Ваљево - Ново гробље

Adresa: Petrovaradinska 20

Telefon: 014-3521-863

Prikaži put do groblja na Google Мaps

Pretraga sahranjenih

Čitulje

Слободан Гајић

1950 - 2024

Sahrana: 27.05.2024. 14:00

Луција Павловић

1936 - 2024

Sahrana: 27.05.2024. 13:00

Драган Марковић

1951 - 2024

Sahrana: 25.05.2024. 14:00

Радојка Тадић

1941 - 2024

Sahrana: 25.05.2024. 13:00

Станислава Савић

1930 - 2024

Sahrana: 23.05.2024. 13:00

O nama

U okviru JKP „Vidrak“ Valjevo posluje SLUŽBA “ GROBLJА“ koja vrši upravljanje grobljima, sahranjivanjima, održavanje grobalja i objekata koji se nalaze u sklopu groblja, održavanje pasivnih grobalja iskop, ekshumaciju i prenos posmrtnih ostataka, prevoz posmrtnih ostataka i prevoz pogrebne opreme. Obavlja građevinske radove na grobljima, vrši nabavku, skladištenje i prodaju pogrebne opreme i ostale opreme za groblja. Uplata zakupa i održavanja grobnih mesta može se izvršiti i na šalteru glavne blagajne JKP Vidraka u ulici Vojvode Mišića 50.

Mapa groblja