Ваљево - Ново гробље

Adresa: Petrovaradinska 20

Telefon: 014-3521-863

Prikaži put do groblja na Google Мaps

Pretraga sahranjenih

Čitulje

Нада Грачанин

1949 - 2023

Sahrana: 06.06.2023. 15:00

Драга Петровић

1955 - 2023

Sahrana: 06.06.2023. 14:00

Миленка Велимировић

1938 - 2023

Sahrana: 06.06.2023. 13:00

Небојша Михаиловић

1962 - 2023

Sahrana: 05.06.2023. 14:00

Цвета Стевановић

1931 - 2023

Sahrana: 05.06.2023. 13:00

Ђока Мијаиловић

1958 - 2023

Sahrana: 03.06.2023. 14:00

Сафија Бебић

1929 - 2023

Sahrana: 03.06.2023. 13:00

Милијана Пантелић

1941 - 2023

Sahrana: 02.06.2023. 13:00

Загорка Пимић

1952 - 2023

Sahrana: 01.06.2023. 14:00

Радиша Бановић

1953 - 2023

Sahrana: 01.06.2023. 13:00

Олга Кићановић

1933 - 2023

Sahrana: 31.05.2023. 16:00

Андрија Несторовић

1947 - 2023

Sahrana: 31.05.2023. 15:00

O nama

U okviru JKP „Vidrak“ Valjevo posluje SLUŽBA “ GROBLJА“ koja vrši upravljanje grobljima, sahranjivanjima, održavanje grobalja i objekata koji se nalaze u sklopu groblja, održavanje pasivnih grobalja iskop, ekshumaciju i prenos posmrtnih ostataka, prevoz posmrtnih ostataka i prevoz pogrebne opreme. Obavlja građevinske radove na grobljima, vrši nabavku, skladištenje i prodaju pogrebne opreme i ostale opreme za groblja. Uplata zakupa i održavanja grobnih mesta može se izvršiti i na šalteru glavne blagajne JKP Vidraka u ulici Vojvode Mišića 50.

Mapa groblja