Ваљево - Ново гробље

Adresa: Petrovaradinska 20

Telefon: 014-3521-863

Prikaži put do groblja na Google Мaps

Pretraga sahranjenih

Čitulje

Србољуб Лека

1946 - 2022

Sahrana: 21.05.2022. 16:00

Вељко Будимировић

1931 - 2022

Sahrana: 20.05.2022. 13:00

Слободанка Чолић

1956 - 2022

Sahrana: 19.05.2022. 13:00

Вукадин Мојић

1930 - 2022

Sahrana: 18.05.2022. 14:00

Драгана Младић

1952 - 2022

Sahrana: 17.05.2022. 15:00

Зоран Павићевић

1947 - 2022

Sahrana: 17.05.2022. 14:00

Раденка Симеуновић

1932 - 2022

Sahrana: 17.05.2022. 13:00

Гордана Влајковић

1957 - 2022

Sahrana: 16.05.2022. 17:00

Радмила Петровић

1939 - 2022

Sahrana: 16.05.2022. 16:00

Јован Степановић

1938 - 2022

Sahrana: 16.05.2022. 15:00

Катарина Гавриловић

1950 - 2022

Sahrana: 16.05.2022. 14:00

Ружа Качаревић

1946 - 2022

Sahrana: 16.05.2022. 13:00

O nama

U okviru JKP „Vidrak“ Valjevo posluje SLUŽBA “ GROBLJА“ koja vrši upravljanje grobljima, sahranjivanjima, održavanje grobalja i objekata koji se nalaze u sklopu groblja, održavanje pasivnih grobalja iskop, ekshumaciju i prenos posmrtnih ostataka, prevoz posmrtnih ostataka i prevoz pogrebne opreme. Obavlja građevinske radove na grobljima, vrši nabavku, skladištenje i prodaju pogrebne opreme i ostale opreme za groblja. Uplata zakupa i održavanja grobnih mesta može se izvršiti i na šalteru glavne blagajne JKP Vidraka u ulici Vojvode Mišića 50.

Mapa groblja