Veliko Gradište

Pretraga sahranjenih

O nama

Комуналне услуге на градском гробљу у Великом Градишту

Услуге сахрањивања:
– Сахрана и гробно место са ископом,затрпавањем и поравнавањем надгробне хумке
– Отварање и затварање озидане гробнице
– Сахрањивање у гробници са размештањем сандука
– Превоз покојника специјалним колицима
– Коришћење капеле до 24 часа (са коришћењем топлотно – расхадних уређаја)
– Полагање и укоп урне

Остале услуге:
– Уређење хумке – додавање земље по потреби где је гроб урушен/улегао
– Бетонирање попречних стаза Д=80цм по једном гробном месту
– Бетонирање уздужне стазе Д=50цм
– Израда опсега
– Ситне поправке на постојећим споменицима и опсезима
– Зидање гробница
– Намештање споменика или мермерне плоче

Ексхумација:
– Ексхумација са почивањем до 3 године
– Ексхумација са почивањем од 3 до 10 година
– Ексхумација са почивањем преко 10 година
– Сахрана посмртних ексхумираних остатака у нови гроб на градском гробљу

НАПОМЕНЕ

1. При заказивању сахране у птисуству странке на лицу места констатовати у каквом су стању плоче. Да нису плоче оштећене.
2. Термин враћања плоча 2 дана унапред најављује странка
3. Потребно је да странка обавести Управу гробља кад жели да се хумка уреди
4. Пре намештања споменика или мермерне плоче странка је дужна да поднесе писани захтев са жељеним термином намештања.
5. Странка сама прибавља сагласност и од надлежних органа за извршење ексхумације.Ексхумације за које није истекао обавезан рок почивања од 10 година не могу се извршавати у периоду од 01. маја до 30. септембра.

У циљу склапања што већег броја уговора о закупу гробних места и бољег старања о старом гробљу предвиђено је да после истека од 80 година од смрти покојника, трошкови годишњег закупа гробног места падају на терет ЈКП “Дунав Велико Градиште“.
За плаћање износа годишњег закупа за гробна места за цео петогодишњи период одједном,одобрава се попуст од 20%.
Имајући у виду да се одређени број грађана стара о више гробних места, то се нуди грађанима могућност да за већи број места својих предака плате мањи износ, сачинивши уговор о закупу свих гробних места о којима се старају.

Mapa groblja