Sve čitulje sa groblja Velika Plana novo

Bođinka Zlatanović

1952 - 2023

Sahrana: 26.09.2023. 12:00

Ljiljana Mitrović

1952 - 2023

Sahrana: 23.09.2023. 12:00

Novica Stanojlović

1953 - 2023

Sahrana: 26.08.2023. 15:00

Emilija Đorđević

1938 - 2023

Sahrana: 15.08.2023. 13:00

Mira Arsić

1954 - 2023

Sahrana: 10.08.2023. 12:00

Miodrag Lukić

1947 - 2023

Sahrana: 01.08.2023. 13:00

Radoslavka Stojković

1949 - 2023

Sahrana: 18.07.2023. 12:00

Slađana Todorović

1978 - 2023

Sahrana: 17.07.2023. 11:00

Viktor Ribać

1933 - 2023

Sahrana: 15.07.2023. 14:00

Momčilo Mudrinić

1967 - 2023

Sahrana: 13.07.2023. 12:00

Radoslava Nešić Milićević

1964 - 2023

Sahrana: 10.07.2023. 13:00

Milorad Ristić

1959 - 2023

Sahrana: 07.07.2023. 13:00

Slavko Zlatković

1961 - 2023

Sahrana: 06.07.2023. 13:00

Periša Đorđević

1953 - 2023

Sahrana: 25.06.2023. 13:00

Gordana Nikolić

1950 - 2023

Sahrana: 23.06.2023. 14:00

Ivica Vrbanović

1956 - 2023

Sahrana: 23.06.2023. 13:00