Sve čitulje sa groblja Petrovac - Umka groblje

Milenko Djukic

1989 - 2023

Sahrana: 25.11.2023. 12:30

Gabrijela Borjanovic

1954 - 2023

Sahrana: 20.11.2023. 14:30

Rajna Celic

1943 - 2023

Sahrana: 03.11.2023. 13:00

Zlatija Bogdanović

1933 - 2023

Sahrana: 26.10.2023. 13:00

Zoran Džeferdanović

1967 - 2023

Sahrana: 25.10.2023. 13:00

Milica Živanović

1947 - 2023

Sahrana: 24.10.2023. 13:00

Zorica Petronijević

1957 - 2023

Sahrana: 23.10.2023. 14:30

Katarina Matic

1959 - 2023

Sahrana: 19.10.2023. 13:00

Stojanka Zivanovic

1946 - 2023

Sahrana: 16.10.2023. 12:30

Andrijana Stanojlovic

1934 - 2023

Sahrana: 04.10.2023. 13:00

Gordana Milinkovic

1965 - 2023

Sahrana: 29.09.2023. 13:00

Milka Graovac

1944 - 2023

Sahrana: 26.09.2023. 13:00

Jovan Šutaković

1937 - 2023

Sahrana: 09.09.2023. 13:30

Soka Djordjevic

1931 - 2023

Sahrana: 30.08.2023. 12:00

Dragan Sandic

1955 - 2023

Sahrana: 17.08.2023. 13:00

Petar Sablic

1952 - 2023

Sahrana: 04.08.2023. 12:30