Ваљево - Ново гробље

Adresa: Petrovaradinska 20

Telefon: 014-3521-863

Prikaži put do groblja na Google Мaps

Pretraga sahranjenih

Čitulje

Даница Енгл

1950 - 2023

Sahrana: 03.04.2023. 13:00

Зоран Илић

1945 - 2023

Sahrana: 01.04.2023. 13:00

Миланка Јовановић

1945 - 2023

Sahrana: 31.03.2023. 14:00

Свето Савић

1947 - 2023

Sahrana: 31.03.2023. 13:00

Миладин Митровић

1984 - 2023

Sahrana: 30.03.2023. 14:00

Дара Рашевић

1946 - 2023

Sahrana: 30.03.2023. 13:00

Вера Ђурић

1946 - 2023

Sahrana: 29.03.2023. 13:00

Слободанка Ускоковић

1944 - 2023

Sahrana: 28.03.2023. 14:00

Нада Милићевић

1941 - 2023

Sahrana: 28.03.2023. 13:00

Ката Јовић

1935 - 2023

Sahrana: 27.03.2023. 16:00

Велибор Тешановић

1940 - 2023

Sahrana: 27.03.2023. 15:00

Слободан Лазић

1954 - 2023

Sahrana: 27.03.2023. 13:00

O nama

U okviru JKP „Vidrak“ Valjevo posluje SLUŽBA “ GROBLJА“ koja vrši upravljanje grobljima, sahranjivanjima, održavanje grobalja i objekata koji se nalaze u sklopu groblja, održavanje pasivnih grobalja iskop, ekshumaciju i prenos posmrtnih ostataka, prevoz posmrtnih ostataka i prevoz pogrebne opreme. Obavlja građevinske radove na grobljima, vrši nabavku, skladištenje i prodaju pogrebne opreme i ostale opreme za groblja. Uplata zakupa i održavanja grobnih mesta može se izvršiti i na šalteru glavne blagajne JKP Vidraka u ulici Vojvode Mišića 50.

Mapa groblja