Ваљево - Ново гробље

Adresa: Petrovaradinska 20

Telefon: 014-3521-863

Prikaži put do groblja na Google Мaps

Pronađite grobno mesto

Čitulje

Милета Ивановић

1950 - 2021

Sahrana: 18.09.2021. 13:00

Милка Лазић

1945 - 2021

Sahrana: 17.09.2021. 15:00

Слободан Ракић

1943 - 2021

Sahrana: 17.09.2021. 13:00

Милица Томић

1934 - 2021

Sahrana: 16.09.2021. 17:00

Драгана Новичић

1962 - 2021

Sahrana: 16.09.2021. 16:00

Катарина Косатадиновић

1933 - 2021

Sahrana: 16.09.2021. 15:00

Радоје Тодорић

1953 - 2021

Sahrana: 16.09.2021. 14:00

Сретен Лазић

1956 - 2021

Sahrana: 15.09.2021. 14:00

Милан Симић

1954 - 2021

Sahrana: 15.09.2021. 13:00

Славко Савић

1954 - 2021

Sahrana: 14.09.2021. 15:00

Јован Алексић

1972 - 2021

Sahrana: 14.09.2021. 14:00

Милош Обрадовић

1944 - 2021

Sahrana: 14.09.2021. 13:00

Ђуја Филиповић

1934 - 2021

Sahrana: 13.09.2021. 16:00

Ратибор Миловановић

1944 - 2021

Sahrana: 13.09.2021. 15:00

Тодор Остојић

1952 - 2021

Sahrana: 13.09.2021. 14:00

O nama

U okviru JKP „Vidrak“ Valjevo posluje SLUŽBA “ GROBLJА“ koja vrši upravljanje grobljima, sahranjivanjima, održavanje grobalja i objekata koji se nalaze u sklopu groblja, održavanje pasivnih grobalja iskop, ekshumaciju i prenos posmrtnih ostataka, prevoz posmrtnih ostataka i prevoz pogrebne opreme. Obavlja građevinske radove na grobljima, vrši nabavku, skladištenje i prodaju pogrebne opreme i ostale opreme za groblja. Uplata zakupa i održavanja grobnih mesta može se izvršiti i na šalteru glavne blagajne JKP Vidraka u ulici Vojvode Mišića 50.

Mapa groblja