Ваљево - Ново гробље

Adresa: Petrovaradinska 20

Telefon: 014-3521-863

Prikaži put do groblja na Google Мaps

Pretraga sahranjenih

Čitulje

Дикосава Марковић

1945 - 2024

Sahrana: 13.04.2024. 13:00

Душанка Продановић

1951 - 2024

Sahrana: 12.04.2024. 15:00

Милица Алексић

1938 - 2024

Sahrana: 12.04.2024. 14:00

Милијана Стојанић

1936 - 2024

Sahrana: 12.04.2024. 13:00

Миодраг Уремовић

1951 - 2024

Sahrana: 11.04.2024. 14:00

Миодраг Уремовић

1951 - 2024

Sahrana: 11.04.2024. 14:00

Владимир Петровић

1947 - 2024

Sahrana: 11.04.2024. 13:00

Добрила Негић

1963 - 2024

Sahrana: 10.04.2024. 15:00

Живан Мићевић

1939 - 2024

Sahrana: 10.04.2024. 14:00

Милева Вукашиновић

1936 - 2024

Sahrana: 09.04.2024. 15:00

Десанка Радосављевић

1932 - 2024

Sahrana: 09.04.2024. 14:00

O nama

U okviru JKP „Vidrak“ Valjevo posluje SLUŽBA “ GROBLJА“ koja vrši upravljanje grobljima, sahranjivanjima, održavanje grobalja i objekata koji se nalaze u sklopu groblja, održavanje pasivnih grobalja iskop, ekshumaciju i prenos posmrtnih ostataka, prevoz posmrtnih ostataka i prevoz pogrebne opreme. Obavlja građevinske radove na grobljima, vrši nabavku, skladištenje i prodaju pogrebne opreme i ostale opreme za groblja. Uplata zakupa i održavanja grobnih mesta može se izvršiti i na šalteru glavne blagajne JKP Vidraka u ulici Vojvode Mišića 50.

Mapa groblja