Sve čitulje sa groblja Aluge - Železnik groblje

Milunka Cvetković

1948 - 2024

Sahrana: 13.07.2024. 13:00

Spomenka Stanojević

1937 - 2024

Sahrana: 11.07.2024. 12:30

Milena Ćirić

1938 - 2024

Sahrana: 10.07.2024. 15:00

Vladan Stamenković

1978 - 2024

Sahrana: 09.07.2024. 15:00

Ljiljana Milićević

1957 - 2024

Sahrana: 04.07.2024. 13:00

Ljiljana Redžepović

1974 - 2024

Sahrana: 02.07.2024. 13:00

Milanka Lukić

1953 - 2024

Sahrana: 26.06.2024. 12:30

Radoslav Varsaković

1954 - 2024

Sahrana: 25.06.2024. 13:00

Krsta Milošević

1938 - 2024

Sahrana: 15.06.2024. 13:00

Milan Nikolić

1930 - 2024

Sahrana: 12.06.2024. 12:00

Slobodan Gašparević

1941 - 2024

Sahrana: 11.06.2024. 15:00

Mirjana Milinović

1948 - 2024

Sahrana: 11.06.2024. 13:00

Milivoje Ćirić

1942 - 2024

Sahrana: 06.06.2024. 13:00

Jovica Stojiljković

1961 - 2024

Sahrana: 05.06.2024. 13:00

Radoljub Lečić

1952 - 2024

Sahrana: 01.06.2024. 15:00

Jelka Jeremić

1936 - 2024

Sahrana: 01.06.2024. 13:00