Sve čitulje sa groblja Aluge - Železnik groblje

Slobodanka Praizovic

1948 - 2023

Sahrana: 29.11.2023. 14:00

Slobodanka Krsmanovic

1939 - 2023

Sahrana: 29.11.2023. 12:00

Vojislav Stijovic

1955 - 2023

Sahrana: 22.11.2023. 14:00

Milka Gostović

1935 - 2023

Sahrana: 11.11.2023. 13:00

Mirosava Miladinović

1937 - 2023

Sahrana: 03.11.2023. 13:00

Petronije Stanojević

1943 - 2023

Sahrana: 02.11.2023. 14:00

Milunka Dudić

1938 - 2023

Sahrana: 01.11.2023. 13:00

Verica Blagojević

1947 - 2023

Sahrana: 28.10.2023. 12:00

Predrag Marković

1936 - 2023

Sahrana: 26.10.2023. 13:00

Vojislav Jeremić

1955 - 2023

Sahrana: 13.10.2023. 13:00

Dragica Praizovic

1945 - 2023

Sahrana: 26.09.2023. 14:30

Djurdje Lazović

1953 - 2023

Sahrana: 26.09.2023. 13:00

Dušan Korica

1945 - 2023

Sahrana: 23.09.2023. 12:00

Zivka Mitić

1931 - 2023

Sahrana: 18.09.2023. 12:00

Vojimirka Antonijevic

1937 - 2023

Sahrana: 05.09.2023. 14:30

Svetlana Marincevic

1946 - 2023

Sahrana: 02.09.2023. 12:30