Sve čitulje sa groblja Taraiš - Železnik groblje

Nataša Mićović

1978 - 2023

Sahrana: 25.11.2023. 13:00

Stojan Petković

1947 - 2023

Sahrana: 24.11.2023. 13:00

Zoran Djordjevic

1958 - 2023

Sahrana: 13.11.2023. 13:00

Grozdana Jovanović

1950 - 2023

Sahrana: 07.11.2023. 15:00

Milka Pavlović

1936 - 2023

Sahrana: 07.11.2023. 13:00

Dragoslav Radojević

1951 - 2023

Sahrana: 30.10.2023. 13:00

Slavka Rajić

1928 - 2023

Sahrana: 26.10.2023. 13:00

Svetlana Bradić

1953 - 2023

Sahrana: 23.10.2023. 13:00

Branko Lukić

1955 - 2023

Sahrana: 21.10.2023. 13:00

Jovica Stevic

1957 - 2023

Sahrana: 17.10.2023. 13:00

Stanko Milic

1951 - 2023

Sahrana: 10.10.2023. 13:00

Milija Radojević

1945 - 2023

Sahrana: 26.09.2023. 13:00

Miloje Vasovic

1934 - 2023

Sahrana: 21.09.2023. 13:00

Radoš Vasovic

1958 - 2023

Sahrana: 16.09.2023. 14:00

Milijana Todorović

1946 - 2023

Sahrana: 29.08.2023. 12:00

Predrag Stojanović

1963 - 2023

Sahrana: 26.08.2023. 13:00