Sve čitulje sa groblja Sremčica groblje

Vladimir Ljubevski

1934 - 2024

Sahrana: 08.07.2024. 12:00

Slobodan Kijačić

1944 - 2024

Sahrana: 26.06.2024. 12:00

Petar Vukša

1940 - 2024

Sahrana: 20.06.2024. 14:00

Ljubinko Milić

1949 - 2024

Sahrana: 17.06.2024. 14:00

Desanka Stanojčić

1937 - 2024

Sahrana: 10.06.2024. 14:00

Milos Brstina

1953 - 2024

Sahrana: 25.05.2024. 14:00

Dragica Vranic

1945 - 2024

Sahrana: 24.05.2024. 14:00

Mira Brankovic

1959 - 2024

Sahrana: 22.05.2024. 14:00

Jovanka Milic

1957 - 2024

Sahrana: 20.05.2024. 14:00

Vera Jankovic

1954 - 2024

Sahrana: 16.05.2024. 14:00

Veselka Bogeski

1940 - 2024

Sahrana: 04.05.2024. 12:00

Žarko Šiljak

1949 - 2024

Sahrana: 27.04.2024. 12:00

Bogdan Vukobratović

1963 - 2024

Sahrana: 26.04.2024. 14:00

Milisav Ignjatović

1937 - 2024

Sahrana: 17.04.2024. 14:00

Blagoje Miljković

1936 - 2024

Sahrana: 11.04.2024. 14:00

Mirjana Vukojičić

1941 - 2024

Sahrana: 10.04.2024. 14:00