Sve čitulje sa groblja Velika Moštanica groblje

Miloš Djurdjevic

1932 - 2023

Sahrana: 27.11.2023. 13:00

Zivanka Kuzmanović

1935 - 2023

Sahrana: 20.11.2023. 13:00

Ljiljana Dragosav

1959 - 2023

Sahrana: 16.11.2023. 13:00

Dušanka Sašić

1941 - 2023

Sahrana: 13.11.2023. 13:00

Tomislav Kostadinovic

1934 - 2023

Sahrana: 10.11.2023. 13:00

Jelica Petrović

1940 - 2023

Sahrana: 31.10.2023. 12:00

Milica Branković

1951 - 2023

Sahrana: 27.10.2023. 15:00

Miomir Milovanović

1950 - 2023

Sahrana: 10.10.2023. 15:00

Borisav Maksimović

1947 - 2023

Sahrana: 04.09.2023. 14:00

Mirosava Uzelac

1941 - 2023

Sahrana: 29.08.2023. 12:30

Zivko Mitrović

1939 - 2023

Sahrana: 18.08.2023. 15:00

Vladimir Djerić

1954 - 2023

Sahrana: 03.08.2023. 13:00

Anka Jarcov

1934 - 2023

Sahrana: 01.08.2023. 12:30

Olga Tabakovic

1929 - 2023

Sahrana: 31.07.2023. 12:30

Nada Vukicevic

1937 - 2023

Sahrana: 29.07.2023. 13:00

Milomir Janicijevic

1943 - 2023

Sahrana: 17.07.2023. 13:00