Sve čitulje sa groblja Rucka groblje

Zlatan Petrović

1969 - 2022

Sahrana: 21.05.2022. 13:00

Stojić Danica

1933 - 2022

Sahrana: 19.05.2022. 15:00

Carevka Savic

1927 - 2022

Sahrana: 17.05.2022. 11:30

Bosiljka Stojanovic

1939 - 2022

Sahrana: 14.05.2022. 14:30

Milena Djordjevic

1939 - 2022

Sahrana: 07.05.2022. 15:00

Zoran Milicevic

1961 - 2022

Sahrana: 25.04.2022. 13:00

Ana Harambasic

1941 - 2022

Sahrana: 23.04.2022. 14:30

Dobrosav Pesic

1938 - 2022

Sahrana: 23.04.2022. 13:00

Ljubinka Zivkovic

1926 - 2022

Sahrana: 13.04.2022. 14:30

Jovo Coric

1943 - 2022

Sahrana: 04.04.2022. 13:00

Pavao Ilic

1960 - 2022

Sahrana: 25.03.2022. 14:30

Sava Petronijevic

1928 - 2022

Sahrana: 02.03.2022. 13:00

Danica Stojkovic

1939 - 2022

Sahrana: 23.02.2022. 13:00

Branislav Pavlovic

1936 - 2022

Sahrana: 16.02.2022. 13:00

Dragica Nikolic

1940 - 2022

Sahrana: 08.02.2022. 14:30

Jelica Trivic

1949 - 2022

Sahrana: 08.02.2022. 13:00