Sve čitulje sa groblja Titel

Dobrila Kitanović

1938 - 2022

Sahrana: 06.09.2022. 12:00

Ljiljana Kitanović

1960 - 2020

Sahrana: 06.09.2022. 12:00

Obrad Bjeletić

1942 - 2022

Sahrana: 05.09.2022. 12:00

Stanimirka Mijajlović

1941 - 2022

Sahrana: 03.09.2022. 13:00

Bratislav Stamenković

1953 - 2022

Sahrana: 01.09.2022. 12:00

Ljubica Stamenković

1930 - 2015

Sahrana: 01.09.2022. 12:00

Miroslava Ognjanović

1930 - 2022

Sahrana: 29.08.2022. 13:00

Gospava Mikašinović

1946 - 2022

Sahrana: 29.08.2022. 12:00

MILE MILAŠINOVIĆ

1940 - 2011

Sahrana: 29.08.2022. 12:00

Zagorka Vuletić

1930 - 2019

Sahrana: 28.08.2022. 14:00

Milovan Vuletić

1957 - 2022

Sahrana: 28.08.2022. 14:00

Mirjana Todorović

1946 - 2022

Sahrana: 28.08.2022. 13:00

Petar Todorović

1936 - 2002

Sahrana: 28.08.2022. 13:00

Ljubica Cvetković

1950 - 2022

Sahrana: 27.08.2022. 13:00

Milorad Novaković

1948 - 2022

Sahrana: 27.08.2022. 13:00

Stanojka Grujić

1934 - 2021

Sahrana: 27.08.2022. 12:00