Sve čitulje sa groblja Ripanj Erčansko

Novak Punošić

1936 - 2024

Sahrana: 06.07.2024. 13:30

Veljko Vucenovic

1959 - 2024

Sahrana: 05.07.2024. 13:00

Veljko Vucenovic

1959 - 2024

Sahrana: 05.07.2024. 13:00

Miladinka Colakovic

? - 2024

Sahrana: 04.07.2024. 13:30

Ljubica Minic

1938 - 2024

Sahrana: 29.06.2024. 12:30

Radmila Jovanovic

1957 - 2024

Sahrana: 27.06.2024. 13:00

Tomislav Irezak

1965 - 2024

Sahrana: 25.06.2024. 12:00

Milivoje Sinanovic

1947 - 2024

Sahrana: 28.05.2024. 13:30

Slobodan Prljeta

1945 - 2024

Sahrana: 17.05.2024. 14:30

Radomir Jovanovic

1930 - 2024

Sahrana: 07.05.2024. 13:00

Slobodan Stanojevic

1947 - 2024

Sahrana: 04.05.2024. 13:30

Zoran Simic

1962 - 2024

Sahrana: 23.04.2024. 13:00

Ljubodrag Spasojević

1950 - 2024

Sahrana: 17.04.2024. 12:30

Vera Nikolic

1936 - 2024

Sahrana: 11.04.2024. 14:30

Veroslava Ratkov

1935 - 2024

Sahrana: 02.04.2024. 13:00

Milina Pavlovic

1948 - 2024

Sahrana: 30.03.2024. 13:30