Sve čitulje sa groblja Obrenovac Staro groblje

Sreten Ranković

1953 - 2022

Sahrana: 02.09.2022. 13:00

Svetlana Milivojević

1940 - 2022

Sahrana: 23.08.2022. 13:00

Olga Milenković

1941 - 2022

Sahrana: 20.08.2022. 13:00

Ilinka Mirosavljević

1943 - 2022

Sahrana: 10.08.2022. 13:00

Živirad Popović

1944 - 2022

Sahrana: 05.08.2022. 13:00

Jelica Stajić

1945 - 2022

Sahrana: 04.08.2022. 12:00

LJiljana Todorović

1940 - 2022

Sahrana: 26.07.2022. 13:00

Dragiša Čuković

1930 - 2022

Sahrana: 23.07.2022. 10:00

Milica Ivanić

1979 - 2022

Sahrana: 20.07.2022. 13:00

Ivanka Gajić

1939 - 2022

Sahrana: 19.07.2022. 12:00

Ratomir Damnjanović

1944 - 2022

Sahrana: 09.07.2022. 14:00

Ljubica Vidanović

1943 - 2022

Sahrana: 08.07.2022. 13:00

Sofija Pavlović

1926 - 2022

Sahrana: 06.07.2022. 14:00

Velisav Lipovac

1959 - 2022

Sahrana: 06.07.2022. 13:00

Miodrag Stublinčević

1952 - 2022

Sahrana: 02.07.2022. 13:00

Jelka Marković

1936 - 2022

Sahrana: 23.06.2022. 13:00