Sve čitulje sa groblja Obrenovac Staro groblje

Jovan Isailović

1959 - 2023

Sahrana: 11.04.2023. 14:00

Dejan Milošević Griess

1970 - 2023

Sahrana: 07.04.2023. 14:00

Radina Stijaković

1936 - 2023

Sahrana: 27.03.2023. 13:00

Ranđel Đorđević

1927 - 2023

Sahrana: 23.03.2023. 14:00

Milka Stupar

1922 - 2023

Sahrana: 20.03.2023. 14:00

Dragan Kalkan

1952 - 2023

Sahrana: 18.03.2023. 14:00

Milorad Petrović

1953 - 2023

Sahrana: 17.03.2023. 13:00

Milorad Rosić

1944 - 2023

Sahrana: 15.03.2023. 13:00

Čedomir Ljubomirović

1952 - 2023

Sahrana: 14.03.2023. 14:00

Zagorka Vavić Gros

1936 - 2023

Sahrana: 14.03.2023. 13:00

Anka Vasković

1939 - 2023

Sahrana: 13.03.2023. 13:00

Vera Vuković

1932 - 2023

Sahrana: 08.03.2023. 14:00

Dušan Mitrović

1958 - 2023

Sahrana: 13.02.2023. 14:00

Viktorija Karaklić

1934 - 2023

Sahrana: 11.02.2023. 14:00

Zagorka Marinković

1928 - 2023

Sahrana: 11.02.2023. 13:00

Miladinka Lazarević

1941 - 2023

Sahrana: 31.01.2023. 14:00