Sve čitulje sa groblja Obrenovac Staro groblje

Ljubina Nešić

1943 - 2023

Sahrana: 29.11.2023. 14:00

Ivanka Ilin

1935 - 2023

Sahrana: 27.11.2023. 14:00

Svetlana Ljaljević

1940 - 2023

Sahrana: 22.11.2023. 14:00

Milena Božić

1935 - 2023

Sahrana: 16.11.2023. 14:00

Svetlana Novković

1935 - 2023

Sahrana: 14.11.2023. 13:00

Zdenka Antonić

1964 - 2023

Sahrana: 13.11.2023. 14:00

Živko Živković

1949 - 2023

Sahrana: 23.10.2023. 14:00

Svetislav Rančić

1936 - 2023

Sahrana: 23.10.2023. 13:00

Živka Popović

1932 - 2023

Sahrana: 20.10.2023. 14:00

Gordana Stjanović

1940 - 2023

Sahrana: 20.10.2023. 13:00

Milojko Vuković

1929 - 2023

Sahrana: 17.10.2023. 13:00

Nadežda Kujundžić

1929 - 2023

Sahrana: 02.10.2023. 13:00

Slaviša Jovanović

1983 - 2023

Sahrana: 27.09.2023. 14:00

Gordana Arsenić

1953 - 2023

Sahrana: 22.09.2023. 14:00

Mihailo Tomašević

1937 - 2023

Sahrana: 22.09.2023. 12:00

Predrag Grujičić

1948 - 2023

Sahrana: 20.09.2023. 12:00