Sve čitulje sa groblja Obrenovac Staro groblje

Dušan LJumović

1951 - 2023

Sahrana: 19.09.2023. 14:00

Saša Vuković

1964 - 2023

Sahrana: 07.09.2023. 13:00

Jovanka Pavlović

1944 - 2023

Sahrana: 04.09.2023. 13:00

Novka Ajduković

1940 - 2023

Sahrana: 30.08.2023. 13:00

Obrad Jovančić

1950 - 2023

Sahrana: 25.08.2023. 13:00

Zoran Milovanović

1975 - 2023

Sahrana: 17.08.2023. 13:00

Živadinka Mladenović

1932 - 2023

Sahrana: 16.08.2023. 13:00

LJiljana Janković

1954 - 2023

Sahrana: 12.08.2023. 12:00

Radoslav Stevanović

1958 - 2023

Sahrana: 08.08.2023. 12:00

Vera Mijailović

1948 - 2023

Sahrana: 14.07.2023. 14:00

Olga Mićić

1933 - 2023

Sahrana: 13.07.2023. 13:00

Zorka Malešević

1931 - 2023

Sahrana: 06.07.2023. 14:00

Aleksandar Gros

1936 - 2023

Sahrana: 06.07.2023. 13:00

Borisav Nikolić

1951 - 2023

Sahrana: 30.06.2023. 14:00

Olivera Jakovljević

1943 - 2023

Sahrana: 24.06.2023. 12:00

Marko Ilić

1927 - 2023

Sahrana: 23.06.2023. 14:00