Sve čitulje sa groblja Obrenovac Staro groblje

Katarina Branković

1932 - 2023

Sahrana: 21.06.2023. 14:00

Dobrivoj Lazarević

1954 - 2023

Sahrana: 20.06.2023. 13:00

Rajna Tomić

1927 - 2023

Sahrana: 19.06.2023. 13:00

Milan Radulović

1955 - 2023

Sahrana: 17.06.2023. 13:00

Dragica Savić

1958 - 2023

Sahrana: 14.06.2023. 14:00

Arsenija Mihajlović

1944 - 2023

Sahrana: 13.06.2023. 14:00

Dragoljub Kuzmanović

1932 - 2023

Sahrana: 13.06.2023. 13:00

Anka Drašković

1934 - 2023

Sahrana: 10.06.2023. 12:00

Ljubiša Kamenović

1965 - 2023

Sahrana: 09.06.2023. 14:00

Zagorka Đukanović

1928 - 2023

Sahrana: 27.05.2023. 13:00

Aleksandar Isailović

1949 - 2023

Sahrana: 18.05.2023. 13:00

Branka Grujić

1949 - 2023

Sahrana: 05.05.2023. 14:00

Vidosava Radulović

1931 - 2023

Sahrana: 04.05.2023. 13:00

Zorka Savić

1949 - 2023

Sahrana: 25.04.2023. 13:00

Zoran Radovanović

1957 - 2023

Sahrana: 24.04.2023. 13:00

Natalija Pušonja

1939 - 2023

Sahrana: 19.04.2023. 13:00