Sve čitulje sa groblja Obrenovac Staro groblje

Radivoje Đorđević

1935 - 2022

Sahrana: 01.12.2022. 13:00

Bratislava Ićitović

1946 - 2022

Sahrana: 29.11.2022. 14:00

Natalija Ivanović

1935 - 2022

Sahrana: 21.11.2022. 13:00

Aleksandra Desančić

1937 - 2022

Sahrana: 16.11.2022. 13:00

Miloje Moljković

1954 - 2022

Sahrana: 15.11.2022. 13:00

Olga Pejčić

1947 - 2022

Sahrana: 09.11.2022. 13:00

Olgica Živanović

1967 - 2022

Sahrana: 02.11.2022. 13:00

Mileva Aleksić

1932 - 2022

Sahrana: 01.11.2022. 13:00

Andelka Tomić

1954 - 2022

Sahrana: 28.10.2022. 14:00

Gina Janković

1939 - 2022

Sahrana: 24.10.2022. 13:00

Zorka Batovac

1937 - 2022

Sahrana: 15.10.2022. 14:00

Darko Lazić

1975 - 2022

Sahrana: 13.10.2022. 13:00

Dragan Mladenović

1959 - 2022

Sahrana: 11.10.2022. 14:00

Miroslav Tešić

1964 - 2022

Sahrana: 06.10.2022. 14:00

Milica Šunjka

1930 - 2022

Sahrana: 19.09.2022. 14:00

Slobodan Jovičić

1946 - 2022

Sahrana: 16.09.2022. 14:00